DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI


Görevler

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ

1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Dokuzuncu Bölümünün 291 inci maddesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'mızın merkez hizmet birimleri arasında yer alan Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığımız;

a) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,
b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma ve satın alma işlemlerini yürütmek,
c) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak,
ç) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,
d) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.